016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIECOTEC ALBA 6,8,10,13 kw

 

Неделно програмирање на работата на огништето со 5 нивоа на моќност

Далечински управувач

Вградените безбедносни термостати спречуваат несреќи при работа и повратен удар.

Дувајќи топол воздух во просториите со помош на амбиентален вентилатор

Исклучителна ефикасност во работата и тивок функционален режим

Зголемен капацитет на Хопер за долгорочно работење без полнење