016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESY - 80,100,120l

 

Вертикалните електрични грејачи на вода се дизајнирани за без проблеми, долготрајно и сигурно работење во области со високо минерализирана и / или агресивна вода со висока цврстина.
Грејачот Антикалк работи на ниска температура на површината на која е ограничено таложењето на варовникот.