016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CentroPlus-B (25/35/49 kW)

 

Челичните котли за топла вода CentroPlus и CentroPlus-B имаат две одделни комори за согорување во водата на котелот. Левата комора за согорување се користи за согорување на цврсто или течно гориво, десната комора за согорување се користи за печење на пелети или течно гориво. Можноста за комбинација на согорување на цврсто гориво и автоматско вклучување на горилникот за масло и пелети во време кога цврстиот погон повеќе не ја задоволува потребата, го прават овој котел особено интересен. Специфичниот квалитет на котлите CentroPlus-B е вграден грејач на топла вода од не'рѓосувачки челик сместен во водата на котелот, што го прави многу интересен бидејќи обезбедува континуирано загревање на топла вода во котелот без дополнителни инвестиции. Успешна комбинација на современи технологии и висококвалитетни градежни материјали, како и докажани технички решенија ги прават овие котли безбедни, сигурни и лесни за составување.
Направени се во согласност со европскиот стандард EN 304 и EN 303-5.