016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIO-CET B (18 / 24 / 30 kW)

 

Челични подни котли за топла вода BIO-CET B се наменети за греење со цврсто гориво и се наменети за централно греење и готвење. Износот на топлина доставен до грејната вода е 12, 19 и 25 kW, од 5 до 6 kW се пренесуваат преку горната плоча за греење. Самото име „под“ не ја исклучува нивната употреба за греење на повеќе од еден кат, доколку потребата за топлина е во согласност со нивната номинална изведба. Тие можат да се инсталираат на затворени и отворени системи за централно греење, со и без резервоар за складирање. Со промена на положбата на решетката, ложиштето едноставно се прилагодува на потребите за греење на просторот. Современиот дизајн и димензиите што се вклопуваат во стандардните димензии на кујнските елементи ја прават нивната инсталација прифатлива во кујната, но и во друг дел од куќата или станот, каде што има врска со оџакот.
Направени се во согласност со EN 12815 и ISO 9001.