016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIO-PEK B (18/ 24 / 30 kW)

 

Котлите БИО-ПЕК Б за печење на цврсто гориво се направени за загревање на помали простории и за готвење и печење. Излезната топлина пренесена во вода за греење е 12, 19 и 25 kW, а 5-6 kW се пренесува на околниот простор преку горната плоча за греење. Постои опција за котел со десно или лево поврзување со оџакот. Ако излезот на греење е доволен, котелот може да произведе грејна енергија за повеќе од еден кат. Тие можат да се поврзат со затворени и отворени системи за централно греење, со и без резервоар за акумулација. Котелот лесно се прилагодува на барањата за загревање на просторот со промена на положбата на решетката за ложиштето. Современиот дизајн и димензиите во согласност со нормалните стандарди за мебел овозможуваат интеграција во кујнскиот простор, како и во која било друга просторија во куќата, која има директна врска со оџакот.
Котлите се произведени според стандардите EN 12815 и во согласност со ISO 9001 и ISO 14001.