016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CentroPelet ZVBS 25 i 35

 

Котлите за топла вода CentroPelet ZVBS се котли на дрвени пелети. Тие се наменети за греење од најмалите до средните згради. Тие се направени од челична конструкција, модерен дизајн и висока ефикасност. Котлите се опремени со горилник за горење пелети од дрво со функција на автоматско палење и дигитална контрола на котелот што го води вентилаторот на димни гасови до температурите на чадот и водата на котелот. Резервоарот за пелети е составен дел од котелот.