016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CentroPelet ZVB 16-32

 

Компактни котли CentroPelet ZVB се котли на дрвени пелети. Тие се наменети за греење од најмалите до средните згради. Тие се од челична конструкција, модерен дизајн и висока ефикасност. Котлите се опремени со горилник за горење пелети од дрво со функција на автоматско палење и дигитална контрола на котелот што го води вентилаторот на димни гасови до температурите на чадот и водата на котелот. Тие се испорачуваат со вградена пумпа, сигурносен вентил, сад за проветрување, прекинувач за притисок и експанзионен сад. Резервоарот за пелети е составен дел од котелот.