016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pel-Tec (12–96 kW)

 

Челичните котли Peltec се дизајнирани за палење дрвени пелети. Во котелот е инсталиран горилникот за печење на пелети од дрво со автоматско палење и функција за автоматско самочистење што овозможува сигурно работење и со неквалитетни дрвени пелети. Функцијата на автоматското чистење на цевките за димни гасови обезбедува обединувачка размена на топлина и високо и обединувачко ниво на ефикасност на котелот. Мултифункционален дигитален контролер на котелот во основна верзија нуди можност за модулирање на работата на котелот и контрола на нивото на пелети во резервоарот. Вградената заштита од проток на поврат обезбедува правилно работење на котелот и при пониски температури на проток на поврат. PelTec lambda е котелска верзија со фабрички вградена сонда ламбда за понатамошно оптимизирање на процесот на согорување. Резервоарот за пелети е составен дел на котелот. Котелот се доставува во делови за полесен транспорт во котларата.