016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cm Pelet-set (14–90 kW)

 

Опремата за централно греење е наменета за прицврстување на нови соодветно назначени котли и веќе вградени котли како што се EKO-CK P и EKO-CKB P. Комплетот Cm Pelet и котелот заедно прават функционална единица, односно мини систем за греење на пелети. Автоматското функционирање на таков мини систем за греење нуди високо ниво на погодност и ги прави погодни за широк спектар на корисници. Од оперативна гледна точка, таквата постројка е споредлива за погодност со системот за греење со нафта или гас, додека потрошувачката на гориво е околу 40% поекономична од системите што работат на масло. Пелетот е обновливо гориво и е еколошки многу прифатлив.