016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елдом - 150,200,300l

 

ШТЕДЛИВИ – Со две спирали за комбинирано користење на два извора на топлина. Горната спирала се поврзува со котел или камин а долната спирала со соларен колектор или топлинска пумпа.
ДОЛГ ВЕК НА ТРАЕЊЕ – резервоарот за вода е обложен со емајлиран циркониум отпорен на разјадување и две магнезиумски заштити кои придонесуваат за оптимална заштита од корозија на целиот резервоар.