016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaillant-toplinska-pumpa

 

aroTHERM Split е топлинска пумпа што дава најдобар сооднос меѓу вложеното и добиеното за станбените објекти. Ја искористува топлинската енергија од воздухот како бесплатен извор на енергија. Системот aroTHERM Split е составен од два дела т.е. надворешна и внатрешна единица.