016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕВКАСТ СОЛАРЕН КОЛЕКТОР

 

CVSKC-10
Соларниот пазар бара технологија со висока ефикасност дури и во помалку поволни услови, поради што е конструиран тубуларен колектор за вакум.
Тубуларните вакуумски колектори од серијата CVSKC-10 ја покажуваат својата моќност најмногу каде што собирачите на плочи ја губат својата ефикасност - при намалено зрачење или при големи температурни разлики.
Колекторските цевки се вакуумираат за да се спречи загубата на енергија, а рефлектирачките параболни ретровизори се ставаат под цевките за да го насочат зрачењето кон целата површина на апсорберот, со што се зголемува ефикасноста на колекторот.