016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKO-CK P (14–110 KW)

 

Котлите за топла вода EKO-CK P (со моќност на топлина 14 - 110 kW) се направени за цврсто гориво, пелети од дрво, масло или гас за да ги задоволат барањата за греење од најмалите до најголемите простории, како главен или како алтернативен извор на топлина. Овој производ може лесно да се препознае по модерниот дизајн, по синтезата на современи технологии и квалитетот на материјалот, како и преку едноставното и лесно склопување и неговата едноставна работа и контрола. Примената на добро развиени и темелно тестирани технички решенија ги прави овие котли безбедни и сигурни. Посебна карактеристика на овие котли е леснотијата на интеграција на сите соодветни контроли на горилникот и котелот.
Котлите се произведени според стандардот EN 303-5.