016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛОЧЕСТ СОЛАРЕН КОЛЕКТОР

 

CPK 7210N Alu

Колекционерите на плочи од серијата CPK 7210N Alu претставуваат модерен производ со висок квалитет и модерен дизајн.
Тие се наменети првенствено за системи за греење на топла вода во домаќинствата и за базени и системи за централно греење со акумулација на топлина. Колекционерските плочи CPK 7210N Alu се изработени од квалитетни материјали, што им овозможува долг век на траење во сите временски услови.
Со користење на селективни облоги со високи перформанси и една плоча за апсорпција на целата површина на колекторот, се постигнува најдобриот можен пренос на топлина врз основа на максимална употреба на површината на колекторот.