016-email
 
 
031-phone-call
 
 
+38970949989
 
 
 
+38944522988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaillant електричен котел

 

Ваилантовите електрични котли за централно греење овозможуваат современ начин на греење на станови и семејни куќи. Работата на овие електрични котли целосно е автоматизирана и речиси без шумна.


Со секвенцијата на палење на спиралите за греење , спречени се несакани импулси во електричната мрежа при вклучување/исклучување на котелот. Бидејќи станува збор за електрична енергија, се разбира дека работата на овие котли во целост е еколошка, така да за нивната работа не е потребен оџак и дека е можно да се монтираат и во најмали простори, затоа што не користат воздух за согорување. За уште поголема удобност, котелот можно е да се комбинира со собен термостат или со индиректно греен резервоар